Законодательство Украины

 • ЗАКОН "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"
 • ЗАКОН "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
 • ЗАКОН "Про пенсійне забезпечення"
 • ЗАКОН "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
 • ПОСТАНОВА КМУ "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
 • ПОСТАНОВА КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
 • ЗАКОН "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 • ЗАКОН "Про колективні договори і угоди"
 • ЗАКОН "Про оплату праці"
 • ЗАКОН "Про відпустки"
 • ЗАКОН "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 • ПОСТАНОВА КМУ "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
 • КОДЕКС "Кодекс законів про працю України"
 • ЗАКОН "Про зайнятість населення"
 • ЗАКОН "Про захист персональних даних"